Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków dzieci

Rejestr wypadków dzieci. Typ: Rejestr. Dostęp: w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie osobom/instytucjom wykazującym interes prawny. Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23 im Jasia i Małgosi [...]

Rejestr umów z rodzicami

Typ: Rejestr Dostęp: u Dyrektora przedszkola jest prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie. Podstawa prawna: Ustawa z [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Typ: rejestr Dostęp: w gabinecie za pośrednictwem dyrektora. Dział: Miejskie Przedszkole nr 23 Podstawa Prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Typ: Rejestr Dostęp: w gabinecie dyrektora Dział:Miejskie Przedszkole nr 23 Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz Ustawa z 14 grudnia [...]

Ewidencja kontroli

Ewidencja kontroli Typ: rejestr Dostęp: w gabinecie za pośrednictwem dyrektora Dział: Miejskie Przedszkole nr 23Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r Nr 256 poz 2572) ze zmianami. [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejTyp: Rejestr Dostęp: w gabinecie za pośrednictwem dyrektora. Dział: Miejskie Przedszkole nr 23.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2004 Nr 256 poz 2572 ze zmianami). [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora MP nr 23 z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23Podstawa prawna: Art. 254 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960- Kodeks postępowania [...]

Rejestr wypadków pracowników

Rejestr wypadków pracownikówTyp: RejestrDostęp: W gabinecie Dyrektora MP nr 23 dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: Archiwum.Dostęp: U dyrektora przedszkola, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony z zachowaniem zasad Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r  o ochronie danych osobowychDział: Miejskie Przedszkole Nr 23Podstawa prawna: [...]

Teczki osobowe byłych pracowników przedszkola

Typ: Archiwum.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr [...]

Kartoteki zarobkowe

Typ: Archiwum.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola i Biuro Finansów Oświaty- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej. Dostęp  do danych jest prawnie ograniczony z zachowaniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r  o ochronie danych osobowych.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 23Podstawa prawna: [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP23

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora MP nr 23 dla osób , które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole nr 23Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja.Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)Dział: Miejskie Przedszkole Nr [...]

Biblioteka MP 23

Typ: Rejestr. Dostęp: Do wglądu w sali nr 3 dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola. Dział: Miejskie Przedszkole nr 23 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1989 r. w sprawie [...]

metryczka