Księga uczniów

Typ: ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.

Dział: pedagog

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr2 3, poz. 225 ze zmianami)


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (10 października 2016)
Opublikował: brozynska_e (17 listopada 2006, 21:21:31)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czerwińska (2 listopada 2016, 21:56:06)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2609