Księga Arkuszy Ocen

Typ: archiwum

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sopsobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekunczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (10 października 2016)
Opublikował: brozynska_e (23 września 2007, 23:57:46)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czerwińska (10 października 2016, 11:49:59)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2742