Księga kontroli

Typ: rejestr, archiwum

Dostęp: W godzinach pracy sekretariatu.

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr2 3, poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (10 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Czerwińska (10 października 2016, 11:05:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czerwińska (20 marca 2017, 20:32:09)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2448