Ewidencja pracowników zwolnionych

Typ: archiwum

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły

Dział: sekretariat

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póź. zmianami)

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (10 października 2016)
Opublikował: Agnieszka Czerwińska (10 października 2016, 11:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3391