Kontrole przeprowadzone w 2017 roku

L.P

 

Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)

1

Kuratorium Oświaty Katowice. 
Delegatura w Częstochowie

Kontrola planowa- prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

17.03.2017

Pozytywna, brak zaleceń

2

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Częstochowie

Kontrola tematyczna w związku z oceną stanu sanitarnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

19.01.2017

Pozytywna

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Ocena realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”

17.05.2017

Pozytywna,
brak zaleceń

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola problemowa w zakresie oceny przygotowania placówek szkolnych do nowego roku szkolnego 2017/2018

21.08.2017

Pozytywna,
brak zaleceń

5

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola doraźna, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy

13.11.2017,

16.11.2017

Pozytywna,
wydano 1 zalecenie

6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola kompleksowa dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły

24.11.2017

Pozytywna,
brak zaleceń

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Sprawdzenie warunków sanitarno-higienicznych do prowadzenia działalności- zmiana podmiotu prowadzącego w związku z reformą oświaty

28.11.2017

Pozytywna,
brak zaleceń


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Nocoń - Dyrektor Szkoły (9 stycznia 2017)
Opublikował: Agnieszka Czerwińska (20 marca 2017, 20:37:43)

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (30 października 2018, 19:40:19)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2754