Kontrole przeprowadzone w 2018 roku

L.P

 

Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)

1

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola doraźna, nadzór dyrektora nad przestrzeganiem praw ucznia, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w kontekście złożonej interwencji

04-05.01.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola problemowa dotycząca oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii

27.02.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

3

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Obserwacja egzaminu gimnazjalnego

20.04.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

4

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w protokole kontroli DK CZ.5533.141.2017

25.05.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

5

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola doraźna w zakresie realizacji ramowych planów nauczania oraz przyjętego w szkole tygodniowego rozkładu zajęć w związku z anonimowym pismem

25.05.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Częstochowie

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

15.06.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola sanitarna interwencyjna w związku ze zgłoszeniem o braku środków higienicznych w toaletach uczniowskich

18.10.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

 

L.P

 

Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.

19.11.2018

Pozytywna,
brak zaleceń

metryczka


Wytworzył: Iwona Nędzyńska-Mól - Dyrektor Szkoły (20 marca 2018)
Opublikował: Jakub Kościelny (30 października 2018, 18:52:51)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 29

Ostatnia zmiana: Jakub Kościelny (4 lipca 2023, 14:36:45)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2674