Kontrole przeprowadzone w 2019 roku

L.P

 

Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)

1

Urząd Miasta Częstochowy

Kontrola dotycząca prawidłowości realizacji czynności związanych
z gromadzeniem danych oświatowych SIO
i przekazywaniem
do jednostek samorządu terytorialnego.

24.01.2019 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

27.08.2019 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

3

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do ucznia oraz działań mających na celu ochronę jego praw, prawidłowość nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora szkoły nad pracą nauczyciela w kontekście pisma Rzecznika Praw Dziecka.

20.09.2019 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

4

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola problemowa
w zakresie ważenia tornistrów (plecaków) i wagi uczniów.

21.11.2019 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrole sanitarne kompleksowe w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.

19.12.2019 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

metryczka


Wytworzył: Iwona Nędzyńska-Mól - dyrektor szkoły (15 stycznia 2020)
Opublikował: Jakub Kościelny (4 lipca 2023, 14:41:41)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 29

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636