Kontrole przeprowadzone w 2022 roku

L.P

 

Oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli
(ocena, zalecenia)

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola problemowa w zakresie dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

30.05.2022 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

2

Kuratorium Oświaty Katowice.
Delegatura w Częstochowie

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego, wykorzystanie kompetencji rady pedagogicznej
i dokonywania ocen pracy nauczycieli.

17.10.2022 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie

Kontrola kompleksowa bloku żywienia wraz
z wypełnieniem arkusza oceny zakładu oraz ocena stanu sanitarnego szkoły.

08.12.2022 r.

Pozytywna,
brak zaleceń

metryczka


Wytworzył: Iwona Nędzyńska-Mól - dyrektor szkoły (26 stycznia 2023)
Opublikował: Jakub Kościelny (4 lipca 2023, 15:15:47)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 29

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807