Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat
„dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Andrzej Rydz (10 maja 2017)
Opublikował: Grzegorz Purgal (26 listopada 2017, 21:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2574