Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 31 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola Nr 31 są publikowane w BIP Biura Finansów Oświaty i dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Bożena Palacz- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 31 (13 maja 2019)
Opublikował: Justyna Kapkowska (13 maja 2019, 10:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2225