Archiwum

Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1
Dostęp w zależności od charakteru żądanych informacji: może być konieczność wykazania interesu prawnego bądź zostaną zastosowane zapisy o ustawie ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Maślanka Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (8 maja 2008)
Opublikował: zwolski_c (10 maja 2008, 20:44:26)

Ostatnia zmiana: Jolanta Arendt (17 grudnia 2017, 15:25:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4586