Księga uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6


Dostęp: pokój A 02 

Dostęp po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
 

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Maślanka Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (14 czerwca 2017)
Opublikował: zwolski_c (10 maja 2008, 21:48:29)

Ostatnia zmiana: Leszek Bąk (19 czerwca 2017, 11:29:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4180