Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

     
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1
Dostęp dla osób posiadających interes prawny

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Maślanka Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (8 maja 2008)
Opublikował: zwolski_c (10 maja 2008, 21:35:59)

Ostatnia zmiana: Jolanta Arendt (17 grudnia 2017, 15:09:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4448