Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych


Dostęp: w pokoju nauczycielskim, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.


Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.z 2002 r.Nr23 poz.225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Zofia Bartoszek (29 listopada 2012)
Opublikował: wiewiora_l (30 listopada 2012, 08:29:08)

Ostatnia zmiana: Iwona Kokot-Ujma (3 października 2019, 17:32:50)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3245