Akta osobowe pracowników MP03

Typ: Ewidencja

Dostęp: kancelaria Dyrektora Przedszkola- dostęp do danych jest prawnie ograniczony- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)

Dział: Miejskie Przedszkole Nr 3

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm); Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 zpóźn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Danuta Ziętara - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Bajkowa Kraina w Częstochowie (10 czerwca 2008)
Opublikował: zietara_d (19 maja 2006, 12:40:00)

Ostatnia zmiana: Izabela Sekuła (28 września 2017, 13:13:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2777