Kontrole 2018

LpOznaczenie organu 
przeprowadzającego 
kontrolę
Zakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (ocena, zalecenia)
1Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieRealizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych biologii i chemii w klasie III f3 stycznia 2018Zapewnić realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego biologii i chemii w klasie III f. Skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji podstawy programowej w/w przedmiotów.
2Kuratorium Oświaty w Katowicach, delegatura w CzęstochowieOrganizacja pracy szkoły publicznej w roku szkolnym 2017/2018 wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny w szkole.15 luty 2018Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą.
3.Kuratorium Oświaty w
Katowicach, delegatura
w Częstochowie

Realizacja podstawy
programowej
kształcenia ogólnego w
zakresie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych
biologii
w klasie I f
26 lutego 2018       Nie stwierdzono
nieprawidłowości w         
zakresie objętym
kontrolą.
4.Urzędu Miasta
Częstochowy Wydziału
Edukacji, Wydziału Kontroli, 
                                                           
Kontrola w zakresie 
prawidłowości realizacji
 czynności związanych 
gromadzeniem danych 
oświatowych SIO 
i przekazywaniem ich do 
jednostki samorządu 
terytorialnego według stanu
na dzień 30 września 2018 r.                   
Od 10 do 20 grudnia 2018         Stwierdzono jeden przypadek niewłaściwej
umowy nauczyciela 
niepełnozatrudnionego.
Wprowadzono korektę.


metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (19 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Dostal (19 stycznia 2018, 12:51:38)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Wojciech Dostal (9 stycznia 2019, 08:15:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7253