Informacja dotycząca sprawozdania finansowego


„Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola Nr 27 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757
metryczka


Wytworzył: Marzena Motylska dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 (8 maja 2019)
Opublikował: Iwona Warzecha (8 maja 2019, 19:11:48)

Ostatnia zmiana: Iwona Warzecha (8 maja 2019, 20:06:24)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2417