Sprawozdania finansowe

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 "Bajkowa Kraina" w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z par. 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządów zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Miejskiego Przedszkola Nr 3 "Bajkowa Kraina" są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i sa dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: dyrektor MP nr 3 Danuta Ziętara (9 maja 2019)
Opublikował: Izabela Sekuła (9 maja 2019, 12:09:48)

Ostatnia zmiana: Izabela Sekuła (10 maja 2019, 10:38:03)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2843