NABÓR DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniu 20 kwietnia 2017r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

Strona www naboru elektronicznego: http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00,co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 12 maja 2017 r. o godz. 15.00. 

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.
 
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. 

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

metryczka


Wytworzył: Renata Krystek - dyrektor szkoły (13 kwietnia 2017)
Opublikował: Marzena Dołowacka (13 kwietnia 2017, 21:31:17)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 21

Ostatnia zmiana: Marzena Dołowacka (19 kwietnia 2017, 20:59:02)
Zmieniono: dodanie strony www

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2467