NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00. 

Strona www naboru elektronicznego: 
http://czestochowa.podstawowe.vnabor.pl

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. 

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. 

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Ogólne zasady rekrutacji (41kB) word

metryczka


Wytworzył: Renata Krystek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 (1 lutego 2018)
Opublikował: Marzena Dołowacka (1 lutego 2018, 18:38:36)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 21

Ostatnia zmiana: Marzena Dołowacka (28 lutego 2018, 09:14:38)
Zmieniono: korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2647