Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2018 rok

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Renata Krystek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 (8 maja 2019)
Opublikował: Marzena Dołowacka (9 maja 2019, 09:05:35)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 21

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730