Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe (szkoły/przedszkola/placówki) są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem:
http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Beata Zemła-dyrektor szkoły (9 maja 2019)
Opublikował: Anna Misiukiewicz (9 maja 2019, 19:29:24)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 33

Ostatnia zmiana: Anna Misiukiewicz (9 maja 2019, 19:53:20)
Zmieniono: adres

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2769