Zarządzenia

Zarządzenie nr 1/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 2/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (14kB) word
Zarządzenie nr 3/2017/2018 w sprawie zebrania szkoleniowego Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 4/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (12kB) word
Zarządzenie nr 5/2017/2018 w sprawie zebrania klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 6/2017/2018 w sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word
Zarządzenie nr 7/2017/2018 w sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 8/2017/2018 w sprawie szkoleniowego zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word
Zarządzenie nr 9/2017/2018 w sprawie przeniesienia nauczyciela (26kB) word
Zarządzenie nr 10/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 11/2017/2018 w sprawie klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 12/2017/2018 w sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej (28kB) word
Zarządzenie nr 13/2017/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (14kB) word
Zarządzenie nr 14/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (12kB) word
Zarządzenie nr 15/2017/2018 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (33kB) word
Zarządzenie nr 16/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (34kB) word
Zarządzenie nr 17/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (33kB) word
Zarządzenie nr 18/2018/2019 w sprawie zmian Statutu Szkoły (31kB) word
Zarządzenie nr 19/2018/2019 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego (33kB) word
Zarządzenie nr 20/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 21/2018/2019 w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej (33kB) word
Zarządzenie nr 22/2018/2019 w sprawie inwentaryzacji (32kB) word
Zarządzenie nr 23/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (28kB) word
Zarządzenie nr 24/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 25/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (35kB) word
Zarządzenie nr 26/2018/2019 (37kB) word
Zarządzenie nr 27/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (28kB) word
Zarządzenie nr 28/2018/2019 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego (30kB) word
Zarządzenie nr 29/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 30/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 31/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (33kB) word
Zarządzenie nr 32/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 33/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 34/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (36kB) word
Zarządzenie nr 35/2018/2019 (33kB) word
Zarządzenie nr 36/2018/2019 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego (30kB) word
Zarządzenie nr 37/2018/2019 (33kB) word
Zarządzenie nr 38/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (33kB) word
Zarządzenie nr 39/2018/2019 (40kB) word
Zarządzenie nr 40/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (29kB) word
Zarządzenie nr 41/2018/2019 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 42/2019/2020 w sprawie szkolenia pracowników (28kB) word
Zarządzenie nr 43/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 44/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 45/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 46/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej (30kB) word
Zarządzenie nr 47/2019/2020 w sprawie ocen klasyfikacyjnych (32kB) word
Zarządzenie nr 48/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (12kB) word
Zarządzenie nr 49/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (36kB) word
Zarządzenie nr 50/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (16kB) word
Zarządzenie nr 51/2019/2020 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego (16kB) word
Zarządzenie nr 52/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (15kB) word
Zarządzenie nr 53/2019/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych (15kB) word
Zarządzenie nr 54/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word
Zarządzenie nr 55/2019/2020 w sprawie kształcenia na odległość (33kB) word
Zarządzenie nr 56/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (29kB) word
Zarządzenie nr 57/2019/2020 w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego (34kB) word
Zarządzenie nr 58/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 59/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 60/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (36kB) word
Zarządzenie nr 61/2019/2020 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej (30kB) word
Zarządzenie nr 62/2019/2020 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (30kB) word
Zarządzenie nr 63/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 64/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 65/2019/2020 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 66/2020/2020 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego (32kB) word
Zarządzenie nr 67/2020/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego (32kB) word
Zarządzenie nr 68/2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedur pracy zdalnej (32kB) word
Zarządzenie nr 69/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 70/2020/2021 w sprawie Statutu Szkoły (32kB) word
Zarządzenie nr 71/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 72/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 73/2020/2021 monitoring (28kB) word
Zarządzenie nr 74/2020/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 (32kB) word
Zarządzenie nr 75/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 76/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (13kB) word
Zarządzenie nr 77/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej (12kB) word
Zarządzenie nr 78/2020/2021 w sprawie nauki w trybie hybrydowym (13kB) word
Zarządzenie nr 79/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej online (13kB) word
Zarządzenie nr 80/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej online (15kB) word
Zarządzenie nr 81/2020/2021 w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szkoły (30kB) word
Zarządzenie nr 82/2020/2021 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku ucznia (29kB) word
Zarządzenie nr 83/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej online (13kB) word
Zarządzenie nr 84/2020/2021 w sprawie Rady Pedagogicznej online (33kB) word
Zarządzenie nr 85/2020/2021 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (16kB) word
Zarządzenie nr 86/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 87/2020/2021 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (30kB) word
Zarządzenie nr 88/2021/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (32kB) word
Zarządzenie nr 89/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 90/2021/2022 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku uczennicy kl.IV (28kB) word
Zarządzenie nr 91/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 92/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 93/2021/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Samorządowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (17kB) word
Zarządzenie nr 94/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (15kB) word
Zarządzenie nr 95/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (32kB) word
Zarządzenie nr 96/2021/2022 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (18kB) word
Zarządzenie nr 97/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 98/2021/2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 (28kB) word
Zarządzenie nr 99/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word
Zarządzenie nr 100/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (25kB) word
Zarządzenie nr 101/2021/2022 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia kl.IVa (29kB) word
Zarządzenie nr 102/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word
Zarządzenie nr 103/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (15kB) word
Zarządzenie nr 104/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (31kB) word
Zarządzenie nr 105/2021/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022 (28kB) word
Zarządzenie nr 106/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (26kB) word
Zarządzenie nr 107/2021/2022 w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Danuta Caban- dyrektor (26 stycznia 2018)
Opublikował: Ewa Sosnowa (26 stycznia 2018, 10:53:57)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 9

Ostatnia zmiana: Żeneta Ciesielska (22 września 2022, 09:11:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6039