ZARZĄDZENIA 2017/2018

Zarządzenie nr 1/2017/2018 w sprawie szkolenia BHP i organizacji pracy szkoły ... (51kB) pdf
Zarządzenie nr 2/2017/2018  w sprawie organizacji pracy szkoły ... (94kB) pdf
Zarządzenie nr 3/2017/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania protokołu w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo-wartościowej ... (51kB) pdf
Zarządzenie nr 4/2017/2018 w sprawie organizacji pracy szkoły ... (93kB) pdf
Zarządzenie nr 5/2017/2018 w sprawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 36 ... (92kB) pdf
Zarządzenie nr 6/2017/2018 w sprawie organizacji pracy szkoły na podstawie Statutu SP36 rozdział VI z dnia 01 grudnia 2017 ... (93kB) pdf
Zarządzenie nr 7/2017/2018 w sprawie: prowadzenia dziennika elektronicznego {z7)
Zarządzenie nr 8/2017/2018 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej ... (130kB) pdf
Zarządzenie nr 9/2017/2018 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do oddziału sportowego ... (132kB) pdf
Zarządzenie nr 10/2017/2018 w sprawie: terminu i porządku Samokształceniowej Rady Pedagogicznej ... (125kB) pdf
Zarządzenie nr 11/2017/2018 w sprawie: organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019 ... (200kB) pdf
Zarządzenie nr 12/2017/2018 w sprawie: terminu i porządku Samokształceniowej Rady Pedagogicznej ... (203kB) pdf
Zarządzenie nr 13/2017/2018 w sprawie:ustalenia zasad polityki rachunkowości ... (199kB) pdf
Zarządzenie nr 14/2017/2018 w sprawie: ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 Status: Akt oczekujący Wersja od: 4 maja 2016 r. 25 maja 2018 r.,24 maja 2016 r. 32016R0679 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679… ... (268kB) pdf
Zarządzenie nr 15/2017/2018 w sprawie: w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ... (352kB) pdf
Zarządzenie nr 16/2017/2018 w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 36 ... (212kB) pdf
Zarządzenie nr 17/2017/2018 w sprawie: ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie ... (249kB) pdf
Zarządzenie nr 18/2017/2018 w sprawie:przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ... (290kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Teresa Trzepizur (24 stycznia 2018)
Opublikował: Diana Kapałka - Czerwik (24 stycznia 2018, 17:12:58)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 36

Ostatnia zmiana: Diana Kapałka - Czerwik (27 września 2018, 15:02:02)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2585