Zarządzenia 2023

Zarządzenie 1/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 1-2023 w srawie zebrania RP.pdf (432kB) pdf
Zarządzenie 2/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 2-2023 w srawie zebrania RP.pdf (429kB) pdf
Zarządzenie 3a/2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla uczniów klas I i IV klasy sportowej Zarządzenie nr 3a-2023 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych.pdf (443kB) pdf
Zarządzenie 4/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Zarządzenie nr 4_2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego.pdf (416kB) pdf
Zarządzenie 5/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 5-2023 w srawie zebrania RP.pdf (429kB) pdf
Zarządzenie 6/2023 w sprawie terminu i składu zespołów egzaminacyjnych dla ucznia klasy VIIIa Zarządzenie nr 6-2023 w srawie powołania zespołów egzamin AO.pdf (1017kB) pdf
Zarządzenie 7/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 7-2023 w srawie zebrania RP.docx.pdf (431kB) pdf
Zarządzenie 8/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 8-2023 w srawie zebrania RP.pdf (425kB) pdf
Zarządzenie 9/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 9-2023 w srawie zebrania RP.pdf (428kB) pdf
Zarządzenie 10/2023 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu przeprowadzenia postepowania powypadkowego i sporządzenia protokołu powypadkowego ucznia Zarządzenie nr 10-2023 w srawie powołania zespołu powypadkowego.pdf (256kB) pdf
Zarządzenie 11/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 11-2023 w srawie zebrania RP.pdf (423kB) pdf
Zarządzenie 12/2023 w sprawie powołania komisji do oceny zajęć nauczyciela początkującego Zarządzenie nr 12-2023 w srawie powołania komisji.pdf (426kB) pdf
Zarządzenie 13/2023 w sprawie szkolnej komisji konkursowej do przeprowadzenia drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowych dla uczniów szkół Zarządzenie nr 13-2023 w srawie powołania komisji.pdf (273kB) pdf
Zarządzenie 14/2023 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 14-2023 w srawie zebrania RP.pdf (422kB) pdf
Zarządzenie 15/2023 w sprawie powołania komisji do odpisu zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Zarządzenie Nr 15.pdf (259kB) pdf
Zarządzenie 16/2023 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji kasy w Szkole Podstawowej Nr 36. Zarządzenie Nr 16.pdf (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Teresa Trzepizur (27 marca 2023)
Opublikował: Łukasz Kucharski (27 marca 2023, 17:46:14)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kucharski (6 lutego 2024, 10:14:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1429