Zarządzenia 2022


Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie: składania deklaracji kontynuacji edukacji (200kB) pdfZarządzenie nr 4/2022 w sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości miesięcznych dodatków motywacyjnych nauczycieli (221kB) pdf

Zarządzenie nr 5 /2022 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w wyniku podłożenia ładunku wybuchowego (252kB) pdf
Regulamin do zarządzenia 5/2022 (318kB) pdf

Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie: terminu i porządku zebrania rady pedagogicznej. (204kB) pdf

Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie: terminu i porządku zebrania rady pedagogicznej. (352kB) pdf

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie: zmian Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (576kB) pdf

Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek w prowadzonych przez Miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych. (360kB) pdf

Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie:wprowadzenia procedury wyboru i weryfikacji podmiotu przetwarzającego w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (261kB) pdf

Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie:procedury tworzenia kopii zapasowych (481kB) pdf

Zarządzenie nr 12/22 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (499kB) pdf

Zarządzenie nr 13/22 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego (375kB) pdf

Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego (153kB) pdf
Zestaw programów nauczania (188kB) pdf

Zarządzenie nr 15/2022 w sprawie: powołania zespołów nauczycielskich w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (190kB) pdf

Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie: wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/23 (125kB) pdf

Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie: wprowadzenia procedury realizacji innowacji pedagogicznych (434kB) pdf

Zarządzenie nr 18/2022 w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (120kB) pdf

Zarządzenie nr 19/2022 w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Świącik-Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16. (7 stycznia 2022)
Opublikował: Monika Pilśniak (7 stycznia 2022, 13:40:48)

Ostatnia zmiana: Monika Pilśniak (14 listopada 2022, 12:24:21)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5506