Zarządzenia 2023

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie: składania deklaracji kontynuacji edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci przyjętych do przedszkola. (186kB) pdfZarządzenie nr 3/2023 W sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od 1 marca 2023 r (206kB) pdf

Zarządzenie nr 4/2023 W sprawie: powołania komisji obserwującej zajęcia w wymiarze 1h nauczycielki Anny Kusaj w związku z odbywaniem drugiego roku przygotowania do zawodu nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstocho (348kB) pdf

Zarządzenie nr 5/2023 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (265kB) pdf

Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie : wprowadzenia procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy i chorób zawodowych (175kB) pdf

Zarządzenie nr 7/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: powołania zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (120kB) pdf

Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w razie wystąpienia wypadku osób pozostających pod opieką placówki. (253kB) pdf

Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w przypadku wszawicy i świerzbu w przedszkolu. (275kB) pdf

Zarządzenie nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (210kB) pdf

Zarządzenie nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami. (256kB) pdf

Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: terminu i porządku posiedzenia rady pedagogicznej oraz zebrania z pracownikami Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie. (247kB) pdf

Zarządzenie nr 13/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i wychowawczych, funkcyjnych dla nauczycieli od 01.09.2023 r. (272kB) pdf

Zarządzenie nr 14/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (262kB) pdf

Zarządzenie nr 15/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: wprowadzenia Procedury Niebieskiej Karty w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (741kB) pdf

Zarządzenie nr 16/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: dopuszczenia do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego. (987kB) pdf

Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: terminu i porządku posiedzenia rady pedagogicznej oraz zebrania z pracownikami Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie. (250kB) pdf

Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (439kB) pdf

ZARZĄDZENIE nr 19/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie z dnia 26.09.2023 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania do okularów korygujących wzrok pracownikom w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (20kB) word

Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia „Standardów Ochrony Małoletnich” w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie. (253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Świącik- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 16. (31 stycznia 2023)
Opublikował: Teresa Machura (31 stycznia 2023, 14:00:57)

Ostatnia zmiana: Teresa Machura (9 stycznia 2024, 16:42:25)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2042