Sprawozdanie finansowe za rok 2023

  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 IXLO_Bilans_2023.pdf (89kB) pdf
  2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy IXLO_Rachunek_Zysków_i_Strat_2023.pdf (84kB) pdf
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki IXLO_Zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_2023.pdf (81kB) pdf .
  4. Załącznik nr 1 wprowadzenie do sprawozdania. IX LO Załącznik nr 1- wprowadzenie do sprawozdania 2023.pdf (567kB) pdf .
  5. Załącznik nr 2 Zaˆłczniki do bilansu 2023- należnoś˜ci, zobowiązania i ZF—S.xls (53kB) excel .

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wachowiak - dyrektor szkoły ( od 01-09-2006 ) (7 kwietnia 2024)
Opublikował: Piotr Smok (7 kwietnia 2024, 17:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1973