Sprawozdania finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 49 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej Nr 49 w Częstochowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem:

http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Beata Janus-Lewczyńska (10 maja 2019)
Opublikował: Justyna Tokarz (10 maja 2019, 12:27:45)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 49

Ostatnia zmiana: Justyna Tokarz (10 maja 2019, 13:17:01)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6099