Archiwum uczniowskie

Typ: Archiwum.

  1. Arkusze ocen od 1960 roku wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu (patrz załączniki)
  2. Dzienniki lekcyjne
  3. Prace pisemne z egzaminów dojrzałości (1995 - 2006).
  4. Dokumentacja egzaminów maturalnych (2005 - 2007)
  5. Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Dostęp: Administracja

Dostęp w zależności od charakteru żądanych informacji: może być konieczność wykazania interesu prawnego bądź zostaną zastosowane zapisy o ustawie ochrony danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

metryczka


Wytworzył: mgr Rafał Piotrowski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych (9 maja 2008)
Opublikował: szewczyk_m (5 września 2006, 20:58:17)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Technicznych

Ostatnia zmiana: Aneta Ślęzak (4 listopada 2017, 23:13:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2879