Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Dostęp dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Pokój intendenta w Miejskim Przedszkolu nr 13 w CzęstochowieDostęp do danych z dziennika prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księga kontroli

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie [...]

Dzienniki zajęć

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w CzęstochowieDostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 13 w Częstochowie.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

metryczka