Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

Rejestr wypadków pracownikówDostęp: w godzinach pracy sekretariatu szkołyOgraniczenia: dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: ArchiwumDostęp: pokój Dyrektora Szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych) Dział: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ : Ewidencja Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.  Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.Ograniczenie: po wykazaniu interesu [...]

Ewidencja wydanych kart rowerowych

Typ: EwidencjaDostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu.Ograniczenie: po wykazaniu interesu prawnego.Dział: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa prawna:Ustawa [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: EwidencjaDostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu.Ograniczenie: po wykazaniu interesu prawnegoDział: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa [...]

Księgi Ewidencji

Typ: EwidencjaDostęp: w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Ograniczenie: dostęp do do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. [...]

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: EwidencjaDostęp:  w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowieOgraniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówTyp: RejestrDostęp: dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkołyDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Zarządzenia Dyrekcji Szkoły.

Rejestr Zarządzeń  Dyrektora SzkołyTyp: Ewidencja/RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.Dział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.Typ: ArchiwumDostęp: Dostępne w godzinach pracy sekretariatuDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowieOgraniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru.

Księgo inwentarzowe księgozbioru/Zbiory biblioteczneTyp: EwidencjaDostęp: w godzinach pracy biblioteki szkolnejDział: bibliotekaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionych

Ewidencja pracowników zatrudnionych i zwolnionychTyp: EwidencjaDostęp: Dostępne  w godzinach pracy sekretariatuDział: Sekretariat szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowieOgraniczenia: Dostęp do danych z rejestru [...]

Księga Uczniów

Księga UczniówTyp: EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatuOgraniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.Dział: [...]

Księga Arkuszy Ocen

Księga Arkuszy OcenTyp: ArchiwumDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatuDział: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w CzęstochowiePodstawa prawna: art. 41 [...]

metryczka