Majątek

Majątek

Majątek 2014

011 - 1178065,31 zł013 - 168394,18 zł014 - 11121,74 zł020 - 14620,83 złśrodki pozabilansowe - 714 zł [...]

Majątek 2013

001 - 1178065,31 zł013 - 156355,18 zł014 - 11131,77 zł020 - 14620,83 zł [...]

Majątek 2012

001 - 1178065,31 zł013 - 149042,63 zł014 - 11148,48 zł [...]

Majątek 2010

001 - 5720276,00 zł014 - 10965,60 zł013 - 133012,79 zł [...]

Majątek 2009

001 - 5720276,00 zł013 - 131537,79 zł014 - 10996,50 zł310 - 1470,00 zł [...]

metryczka