Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Dyrektor Szkoły dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze [...]

Księga uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Księga absolwentów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 [...]

Księga kontroli sanitarnej

rejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Księga kontroli

rejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwumDostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: Szkoła Podstawowa nr 25Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu [...]

Dzienniki pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy i biblioteki

Typ: archiwumDostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 25Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

rejestrDostęp: SekretariatDział: SekretarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie [...]

Księga zastępstw

ewidencjaDostęp: gabinet dyrektoraDział: wicedyrektorPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w [...]

Księga zarządzeń

rejestrDostęp: SekretariatDział: DyrektorPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: rejestrDostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: rejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Ewidencja zasobu bibliotecznego

Typ: Ewidencja.Dostęp: W godzinach pracy biblioteki.Dział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. [...]

Ewidencja wypożyczeń

ewidencjaDostęp: biblioteka szkolnaDział: nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 [...]

Księga ewidencji dzieci

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Dzienniki lekcyjne ( przechowywane 5 lat )

Typ:archiwumDostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) - za pośrednictwem dyrektora szkołyDział: wychowawcy klasPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Arkusze ocen uczniów

Typ: archiwumDostęp: SekretariatDla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrektora szkołyDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Akta osobowe pracowników szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły, Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 94 ust. 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: [...]

metryczka