Dzienniki lekcyjne ( przechowywane 5 lat )

Typ:archiwum

Dostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) - za pośrednictwem dyrektora szkoły

Dział: wychowawcy klas

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (25 kwietnia 2008)
Opublikował: grys_a (25 kwietnia 2008, 22:42:38)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (27 września 2017, 14:09:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3722