Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum

Dostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: Szkoła Podstawowa nr 25

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (7 maja 2008)
Opublikował: grys_a (7 maja 2008, 23:01:41)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (27 września 2017, 14:05:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3672