Rejestr druków ścisłego zarachowania

rejestr

Dostęp: Sekretariat

Dział: Sekretarz

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (7 maja 2008)
Opublikował: grys_a (7 maja 2008, 22:52:25)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (8 maja 2017, 19:04:29)
Zmieniono: metryka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3587