Dzienniki pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy i biblioteki

Typ: archiwum

Dostęp: Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Dział: pedagog, wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225)

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (7 maja 2008)
Opublikował: grys_a (7 maja 2008, 22:59:02)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (27 września 2017, 14:07:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3109