Księga ewidencji dzieci

Typ: Ewidencja.

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (25 kwietnia 2008)
Opublikował: grys_a (25 kwietnia 2008, 22:44:26)

Ostatnia zmiana: Ludmiła Langier (8 maja 2017, 19:20:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3510