Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o sprawozdaniu finansowym

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 30 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Efektywność energetyczna

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

Zmiana kont bankowych

56 1030 1104 0000 0000 9312 5000 budżet 29 1030 1104 0000 0000 9312 5001  - Rada Rodziców     02 1930 1104 0000 0000 9312 5002 ZFŚS        [...]

metryczka