Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO O ZAKUP I DOSTAWĘ GIER PLANSZOWYCH.

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.03.2024r wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Cykada Daniel Rast Dystrybutor firmy Cykada Polska Sp. z o. o ul. [...]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 9 w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią  Justyną Sprychą lub w przypadku nieobecności [...]

Sprawozdanie finansowe przedszkola

"Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z §  34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

Informacja dotycząca stosowania efektywności energetycznej w MP 9

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2), lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016r o efektywności enegetycznej (tj. Dz. U [...]

metryczka