Wyróżnienia i oceny

Wyróżnienia i oceny

XIV Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych

W roku szkolnym 2011/2012 nasz gazetka "Przedszkolaczek" redagowana przez panią Annę Kołodziej-Szwengiel zostala ponownie nagrodzona I miejscem w XIV Częstochowskim Przeglądzie Gazet Szkolnych w kategorii gazetek przedzkolnych. [...]

Dyplom dla redakcji gazety "Przedszkolaczek" z MP 8

Dyplom dla redakcji gazety "Przedszkolaczek" z MP 8 za zajęcie III miejsca w kategorii Gazetki Przedszkolne w IX Częstochowskim Przeglądzie Gazet Szkolnych 10 V 2007. [...]

Certyfikat

Certyfikat dla Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie przyznany przez Śląską Sieć Szkół Promujących Zdrowie na lata 2007-2009 [...]

metryczka