kontrole przeprowadzone w roku 2019

Lp.Oznaczenia organu
przeprowadzającego
 kontrolę
Zakres kontroli
Termin 
przeprowadzenia 
kontroli
Efekt kontroli 
(ocena, zalecenia)
1.
Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny 
w Częstochowie 

Kontrola kopleksowa dotycząca stanu sanitarnego przedszkola oraz przestrzeganie ustawy ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - oddziały zamiejscowe w SP nr 49

09.04.2018r.Bez zaleceń
2.
Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny 
w Częstochowie

Ocena stanu sanitarno – technicznego zakładu

15.11.2019 r.


Bez zaleceń
3.
Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny 
w Częstochowie

Kontrola kompleksowa dotycząca stanu sanitarnego przedszkola oraz przestrzeganie ustawy ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

19.11.2019 r.

Bez zaleceń

4. 

Delegatura Kuratorium Oświaty  w Częstochowie

Realizacja zalecenia wydanego w protokole kontroli doraźnej z dnia 7 grudnia 2018 roku

19.11.2019 r.

Bez zaleceń

metryczka


Wytworzył: Alina Soczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie (31 października 2020)
Opublikował: Marzena Pietruszka (31 października 2020, 08:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1019