Ogłoszenia

Ogłoszenia

sprawozdanie finansowe

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz [...]

informacja

„Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności [...]

metryczka