Zarządzenia

Zarządzenia

Zarządzenie nr 9/SP15//2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowiez dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego [...]

Zarządzenie nr 8/SP15//2019-2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych [...]

Zarządzenie nr 7/SP15//2019-2020

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]

Zarządzenie nr 6/SP15//2019-2020

w sprawie wprowadzenia jednolitego sposobu nauczania on-line w Szkole Podstawowej nr 15 [...]

Zarządzenie nr 5/SP15//2019-2020

Zarządzenie nr 5/SP15//2019-2020 w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 15 [...]

Zarządzenie nr 4/SP15//2019-2020

Zarządzenie nr 4/SP15//2019-2020 w sprawie uruchomienia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 15 [...]

Zarządzenie nr 3/SP15//2019-2020

Zarządzenie nr 3/SP15//2019-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 15 w Częstochowie [...]

Zarządzenie nr 2/SP15//2019-2020

Zarządzenie nr 2/SP15/2019-2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego [...]

Zarządzenie nr 1/SP15//2019-2020

w sprawie: organizacji dnia 14 października 2019 roku – Święto Edukacji Narodowej [...]

metryczka