ZARZĄDZENIA 2021

Zarządzenie nr 17/2021 w sprawie wprowadzenia "Organizacji realizacji zadań s Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań" Zarządzenie nr 17 w sprawie nauczania zdalnego.pdf (474kB) pdf
Zarządzenie nr 16/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zarządzenie 16 w sprawie regulaminu wynagradzania.pdf (426kB) pdf
Zarządzenie nr 15/2021 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej  Zarządzenie 15 w sprawie spotkania RP.pdf (429kB) pdf
Zarządzenie nr 14/2021 w sprawie: powołania komisji do selekcji podręczników za rok 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. Zarządzenie Nr 14.pdf (257kB) pdf
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie 13 w sprawie spotkania RP -.pdf (428kB) pdf
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zał.1.pdf (1299kB) pdf  
Plan WDN plan WDN zał. 2.pdf (871kB) pdf  
Plan nadzoru Plan nadzoru zał. 3.pdf (1660kB) pdf
Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.pdf (555kB) pdf
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie 11 w sprawie spotkania RP.pdf (430kB) pdf  
Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej  zarządzenie nr 10-2021w sprawie zebrania rady pedagogicznej.pdf (447kB) pdf
Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Zarządzenie nr 9- 2021 w sprawie egzaminu klasyf..pdf (193kB) pdf
Zarządzenie nr 8/2021 sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 8-2021 w srawie zebrania RP -.pdf (423kB) pdf
Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania zespołów egzaminacyjnych.pdf (431kB) pdf
Załącznik do zarządzenia nr 7 Załącznik do zarządzenia nr 7.pdf (511kB) pdf
Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla uczniów klas I i IV klasy sportowej zarządzenie nr 6 -2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do kl.pdf (262kB) pdf
Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych zarządzenie nr 5 -2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych.pdf (324kB) pdf
Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 4-2021 w srawie zebrania RP - kopia.pdf (327kB) pdf
Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 Zarządzenie nr 3-2021 w sprawie minimalego wynagrodzenia.pdf (241kB) pdf
Zarządzenie nr 2/2021 w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie Zarządzenie nr 2-2021 w sprawie ustalenia planu urlopów dla pracowników niepedagogicznych.pdf (249kB) pdf
Zarządzenie nr 1/2021 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 1-2021 w srawie zebrania RP.pdf (432kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr Teresa Trzepizur (26 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Kucharski (26 stycznia 2021, 12:24:36)

Ostatnia zmiana: Łukasz Kucharski (25 stycznia 2022, 07:21:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2643