Sprawozdania finansowe


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych, funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Ewa Dworzańska -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie (9 maja 2019)
Opublikował: Ludmiła Langier (9 maja 2019, 16:47:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20159