Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola

Dostęp: gabinet dyrektora, dla osób które wykażą interes prawny.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. [...]

Dziennik korespondencji

Rejestr Dziennik korespondencji Dostęp :Gabinet Dyrektora Przedszkola "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych Podstawa prawna :zarządzenie dyrektora lub art.6 ust.1 [...]

Księga uczniów

Dostęp: Gabinet Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Ewidencja kontroli

Dostęp : Gabinet Dyrektora Przedszkola Podstawa prawna :art. 6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Gabinet Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 "dostęp po wykazaniu interesu prawnego"Podstawa prawna :Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 37 Dostęp :Gabinet Dyrektora PrzedszkolaDział : Miejskie Przedszkole nr 37  Podstawa prawna :Art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektora dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: EwidencjaDostęp: W Gabinecie Dyrektora Przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz 694 z 2002r. ze zmianami) [...]

Rejestr dzieci zapisanych do Miejskiego Przedszkola nr 37 w Częstochowie

Typ: RejestrDostęp: Gabinet Dyrektora Przedszkola- dostęp po wykazaniu interesu prawnego Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991  o systemie  oświaty  (Dz.U.  z 2004 Nr 256, poz. [...]

Kartoteki zarobkowe pracowników

Typ: EwidencjaDostęp: W gabinecie Dyrektora "dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony" (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników przedszkola

Typ: EwidencjaDostęp: Gabinet Dyrektora -dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 [...]

Dzienniki zajęć

Typ: EwidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Zbiory Biblioteczne

typ: RejestrDostęp: Do wglądu w pokoju nauczycielskim u nauczycielek odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki przedszkolnej Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ:EwidencjaDostęp: W gabinecie dyrektora Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: art.6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września  1991 r o systemie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: W gabinecie dyrektora dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: Art 254 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Typ: ArchiwumDostęp: Gabinet Dyrektora dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r 0 ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 37Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991r o [...]

metryczka