Ogłoszenia

Ogłoszenia

Wykaz zuzytego i zbędnego mienia.

Wykaz zużytego i zbędnego mienia 2023.12.12 [...]

Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Zespołu Szkól im. Bolesława Prusa informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

metryczka